Kontakt

Adres biura

Netsprint S.A.
Budynek Focus wejście „C”
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

tel.: (22) 844 49 90
fax: (22) 852 20 60
email: IODO@netsprint.eu
www: www.netsprint.eu

Dane spółki

Netsprint S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
NIP: 951-19-69-310
Regon: 016271459
KRS 0000550668
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.900.000 PLN

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
PL02 1050 1025 1000 0090 3121 1825